Биргеликтеги иликтөө
Активдердин тизмесине кайтуу
Жеке активдер: Кыймылсыз мүлк
Асценсис Тауэрдеги (Ascensis Tower) батир
Баасы
2 000 000 $
Жайгашкан жери
Лондон, Улуу Британия
Макамы
Ээлик кылат
Ээси: Айбибула Паливанмухаймаити