Биргеликтеги иликтөө
Активдердин тизмесине кайтуу
Business: Manufacturing
Сигма (Sigma) цемент заводу (Ахангаран)
Баасы
120 000 000 $
Жайгашкан жери
«Ангрен» эркин экономикалык аймагы, Өзбекстан
Макамы
Пландалган
Акча адалдоого байланышы
$20.9 million
Хабибула Абдукадырдын акчасын адалдаганын мойнуна алган Айеркен Саймаити жалдаган курьер Стамбулга жеткирген. Акчаны алуучу деп Абдукадырлар ээлик кылган цемент чыгаруучу Сигма (Sigma) түрк компаниясы көрсөтүлгөн.
$17.2 million
Хабибула Абдукадырдын акчасын адалдап бергенин мойнуна алган адис бул бизнеске ээлик кылган Абдукадырлардын Түркиядагы компаниясына чыгарып кеткен.
Инвестор: Ахангаран Сигма Цемент (Ahangaran Sigma Cement) (Өзбекстан)
Акча адалдоого байланышы
$20.9 million
Хабибула Абдукадырдын акчасын адалдаганын мойнуна алган Айеркен Саймаити жалдаган курьер Стамбулга жеткирген. Акчаны алуучу деп Абдукадырлар ээлик кылган цемент чыгаруучу Сигма (Sigma) түрк компаниясы көрсөтүлгөн.
$17.2 million
Хабибула Абдукадырдын акчасын адалдап бергенин мойнуна алган адис бул бизнеске ээлик кылган Абдукадырлардын Түркиядагы компаниясына чыгарып кеткен.