Биргеликтеги иликтөө
Активдердин тизмесине кайтуу
Бизнес: Мейманкана
Свиссотель Чарвак
Баасы
Белгисиз
Жайгашкан жери
Чарбак суу сактагычынын жанында, Өзбекстан
Макамы
Пландалган
Ээлери: Белгисиз
Андан тышкары: Хайпер Файненс Груп (Hyper Finance Group) (Өзбекстан)
Сүрөт: Аккор Груптун (Accor Group) келечекте курула турган отелинин долбоору